Game Linh Tinh

Game Linh Tinh

Views:
244,852
Subscribers:
1,170
Videos:
1,391
Duration:
129:22:36:59
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/gamelinhtinh
About Game Linh Tinh

+ Kênh livestream hàng ngày và chơi chủ yếu các game RPG, Strategy, Action và Story-rich.

+ Dịch thoại kinh nghiệm vài năm.

+ Đặc biệt kênh anti-kinh dị và các thể loại game xấu xí.

+ Sát thủ nhiệm vụ phụ. Không bỏ lỡ 99% nội dung ngoại khóa =))

+ Lạc đường bẩm sinh. Xin đừng chê cười.

+ Không PR, quảng cáo.


Cảm ơn mọi người đã vào xem và ủng hộ ! Chúc các bạn vui nhá !
Most Viewed GamesLatest Videos