Nova Strike

Nova Strike

Views:
1,787,401
Subscribers:
5,240
Videos:
937
Duration:
66:08:44:11
United States
United States

Nova Strike is an American YouTube content creator with approximately 5.24 thousand subscribers. His content totals around 1.79 million views views across 937 videos.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/@novastrikegamingchannel
About Nova Strike

Tôi làm Videos và Livestream hàng ngày
Lịch stream 23h hàng ngày (trừ những ngày bận)
► Liên hệ/Contact Me (Email): novastrike188@gmail.com
► Hoặc Facebook cá nhân: https://bitly.go.vn/cIYaq
► Các bạn có thể ủng hộ/donate cho mình bằng cách chuyển khoản/banking
►Ngân hàng: TECHCOMBANK
► STK: 19035872151019. TÊN CHỦ TK: ĐỖ HOÀNG LONG
► Hoặc Ngân hàng: VIETCOMBANK
► STK: 0731000696442 (Hoặc tên Tài Khoản: NOVASTRIKE) CHỦ TK: ĐỖ HOÀNG LONG
► Ví điện tử Momo: https://me.momo.vn/novastrike (ĐỖ HOÀNG LONG) Avatar thỏ 7 màu
► Streamlab: https://streamlabs.com/novastrikegamingchannel
► Playerduo: https://playerduo.com/novastrike
► Wescan: https://wescan.vn/NovaStrike
► Paypal: https://streamlabs.com/novastrikegamingchannel
Hoặc https://www.paypal.com/paypalme/novastrike188
►► Discord giao lưu cùng bọn mình: https://discord.gg/bebMjWn64k

Hi guys, welcome to My Channel. Find more videos on my channel, leave your comment, invite your friend join me, enjoy!
1080/2K Live/Walkthrough Gameplay
Most Viewed GamesLatest Videos


2023-02-06 5:34:38 AM ● 312 views ● 1:38:44
2023-02-05 4:36:39 AM ● 1,579 views ● 2:45:44
Elden Ring
Elden Ring (2022)
2023-02-04 12:37:31 PM ● 480 views ● 5:35:18
2023-02-03 5:35:54 AM ● 1,210 views ● 2:48:04
Elden Ring
Elden Ring (2022)
2023-02-02 4:45:38 AM ● 1,211 views ● 2:14:59
Elden Ring
Elden Ring (2022)
2023-02-01 6:09:34 AM ● 1,965 views ● 2:55:21
Elden Ring
Elden Ring (2022)
2023-01-30 3:07:49 PM ● 270 views ● 0:25
2023-01-29 4:51:13 AM ● 614 views ● 2:55:53
2023-01-28 4:42:32 AM ● 467 views ● 2:06:41