Team Galactic không thể cản bước BJ Girl đến gặp Thủ lĩnh Candice! | POKÉMON SHINING PEARL #06

Subscribers:
5,020
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=96sP9m1PODQDuration: 3:55:47
3,646 views
115   1


DONATE CHO CHÚNG TÔI TẠI:
https://playerduo.com/pkmdacbiet
➤ MOMO: 0326216779 - Nguyễn Minh Phúc

LỊCH LIVESTREAM:
➤ Stream mỗi tối tại kênh Pokémon Đặc Biệt
https://www.youtube.com/c/PokemonDacBiet
➤ 20h00 tối trừ T7 tại fanpage BJ Ever
https://www.facebook.com/TrollP96
➤ 20h30 tối T3 & T5 tại kênh ArcodioGaming
https://www.youtube.com/c/ArcodioGaming
Other Videos By Pokémon Đặc Biệt


2021-11-25Team Galactic không thể cản bước BJ Girl đến gặp Thủ lĩnh Candice! | POKÉMON SHINING PEARL #06


Other Statistics

Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl Statistics For Pokémon Đặc Biệt

There are 41,039 views in 10 videos for Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Roughly a days worth of Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl videos were uploaded to his channel, or 11.28% of the total watchable video on Pokémon Đặc Biệt's YouTube channel.