Trực Tiếp Game

Trực Tiếp Game

Views:
773,309,339
Subscribers:
1,540,000
Videos:
3,280
Duration:
219:14:43:27
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/tructiepgamevn
About Trực Tiếp Game

Trực Tiếp Game là kênh Youtube chuyên cung cấp các clip chơi game trực tuyến, giúp game thủ có cái nhìn chính xác nhất về trò chơi hoặc sản phẩm mới.

Mọi thông tin liên hệ có thể thông qua email về địa chỉ tructiepgamecom@gmail.com. (Attention: the email "tructeipgamecom@gmail.com" is FAKE !!! It's looks like my email but have a little difference).
Most Viewed GamesLatest Videos


2021-04-12 12:00:02 AM ● 143,660 views ● 1:04:46