Lord Trung (Infinity Gaming)

Lord Trung (Infinity Gaming)

Views:
5,054,295
Subscribers:
20,200
Videos:
738
Duration:
57:16:02:41
Viet Nam
Viet Nam

Lord Trung (Infinity Gaming) is a Vietnamese YouTube channel which has over 20.2 thousand subscribers. He published 738 videos which altogether total over 5.05 million views.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/@LordTrung
About Lord Trung (Infinity Gaming)

Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh của Lord Trung a.k.a Infinity Gaming!
Tại đây mọi người có thể tìm được các video Livestream cùng chơi những tựa game mới nhất, và cả các Series Walkthrough về những tựa game có tính thử thách cao, đặc biệt là các game thuộc dòng Souls-like.
---
Ghé thăm fanpage tại: https://www.facebook.com/LordTrung
Email liên hệ: trungkoolls3@gmail.com
Most Viewed GamesLatest Videos


2023-11-28 5:37:46 PM ● 1,055 views ● 1:50:36
2023-11-28 4:31:32 PM ● 3,468 views ● 3:48:22
Bloodborne
Bloodborne (2015)
2023-11-28 4:20:03 PM ● 1,255 views ● 0:00
Bloodborne
Bloodborne (2015)
2023-11-27 5:54:36 AM ● 1,326 views ● 2:19:10
2023-11-26 9:30:14 AM ● 319 views ● 3:34
Elden Ring
Elden Ring (2022)
Category:
Walkthrough
2023-11-26 6:02:40 AM ● 1,250 views ● 2:07:46
2023-11-26 5:39:28 AM ● 1,800 views ● 30:35
Elden Ring
Elden Ring (2022)
Category:
Walkthrough
2023-11-24 4:18:00 PM ● 3,916 views ● 3:38:08
Bloodborne
Bloodborne (2015)
2023-11-24 5:36:03 AM ● 1,231 views ● 2:00:34