[ 🔴 LIVE STREAMING ] ฝุ่นธุลี และเงาแห่งหิมะ #CHAPTER: 1 | Genshin Impact

[ 🔴 LIVE STREAMING ] ฝุ่นธุลี และเงาแห่งหิมะ #CHAPTER: 1 | Genshin Impact

Channel:
Subscribers:
1,720
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=08Y5KF3tIO4Genshin Impact
Game:
Duration: 1:57:00
331 views
18   0


Please subscribe or like & share to support me, Thank you xoxo ♥
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

' Contacts '
Instragram: https://www.instagram.com/v.irinene/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

' My Community '
Discord: https://discord.gg/vfrNmMXn
* เฉพาะเมมเบอร์จะสามารถเข้าถึงการสนทนาของคอมมูนิตี้นี้ได้ ผู้ติดตามทั่วไปจะได้รับข้อจำกัดในการสนทนาในบางห้อง

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

' Donation '
เพื่อนๆ สามารถโดเนท เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆ น้อยๆ ว่านจะนำเงินแทนใจส่วนนี้ไปพัฒนาการสตรีมในอนาคต ทั้งอุปกรณ์และการสร้างสรรค์คอนเท้นที่น่าสนใจ...

- บัญชีกรุงไทย: 984 - 2 - 17869 - 2 ( นาย สหวริชญ์ อัคระชัยวรโชติ )
- True Money Wallet: https://tipme.in.th/928e77d88a4c381c10b7caa4 ( สิริขึ้นจอให้อัตโนมัติ )
- True Money Wallet: 095 - 382 - 9707 ( เข้าวอลเลทแบบทางตรง ขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นชื่อ และรีเควสข้อความพิเศษที่สามารถกำหนดเองได้ บนจอให้ทั้งไลฟ์ แบบเหมาๆ )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Other Videos By S I S T I N A


3 days ago[ 🔴 LIVE STREAMING ] ฝุ่นธุลี และเงาแห่งหิมะ #CHAPTER: 1 | Genshin Impact


Other Statistics

Genshin Impact Statistics For S I S T I N A

At present, S I S T I N A has 54,569 views spread across 94 videos for Genshin Impact, and over 10 days worth of watchable video for Genshin Impact published on his channel. This is 38.78% of the total watchable video on S I S T I N A's YouTube channel.