[ livestream 25-11 ] Cứu MMR như cứu lửa !!

[ livestream 25-11 ] Cứu MMR như cứu lửa !!

Channel:
Subscribers:
30,900
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=tN-A85xMKtUDota 2
Game:
Dota 2 (2013)
Duration: 4:01:07
13,398 views
274   18


Cho đi sẽ nhận lại... Nếu chưa nhận lại nghĩa là cho đi chưa đủ !!
Đóng học phí = Press LIKE Button
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► DONATE:
* https://playerduo.com/MisaDota2
* https://streamlabs.com/misadota
* Ví momo: 0913152759 Nguyen Dinh Viet Thanh
* Donate qua tài khoản ngân hàng: VCB 0421000492627

► Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/misadota2
► Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/Binboong35/
► Link Group FB: https://www.facebook.com/groups/MisaDota
Other Videos By Misa Dota


2021-11-25[ livestream 25-11 ] Cứu MMR như cứu lửa !!


Other Statistics

Dota 2 Statistics For Misa Dota

At this time, Misa Dota has 7,450,746 views for Dota 2 spread across 494 videos. His channel uploaded over 75 days worth of Dota 2 videos, or 26.40% of the total watchable video on Misa Dota's YouTube channel.