Oops Zeros

Oops Zeros

Views:
265,978,194
Subscribers:
1,300,000
Videos:
1,084
Duration:
15:05:10:02
Viet Nam
Viet Nam

Oops Zeros is a Vietnamese YouTube content creator with over 1.3 million subscribers. His content totals approximately 265.98 million views views across at least 1.08 thousand videos.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/oopszeros
About Oops Zeros

Minecraft Youtuber là thành viên của Biệt Đội Sinh Tố. Mình đăng video về Minecraft Thử Thách/Minecraft Thử Thách Sinh Tồn/Minecraft Speedrun và mục tiêu là muốn mang một thể loại nội dung Minecraft mới cho Việt Nam. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình

Minecraft Account Username: Zeros__

Kết nối với mình ở mạng xã hội
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/BaoLeYT
Instagram: https://www.instagram.com/oops.zeros/
Most Viewed GamesLatest Videos


2022-01-18 10:52:07 AM ● 87,216 views ● 10:20
Minecraft
Minecraft (2011)
2022-01-15 10:30:04 AM ● 522,766 views ● 11:43
Minecraft
Minecraft (2011)
2022-01-14 10:30:06 AM ● 351,146 views ● 9:37
Minecraft
Minecraft (2011)
2022-01-13 10:30:04 AM ● 231,279 views ● 12:23
Minecraft
Minecraft (2011)
2022-01-11 10:30:04 AM ● 390,043 views ● 10:29
Minecraft
Minecraft (2011)
2022-01-10 10:30:03 AM ● 455,709 views ● 9:47
Minecraft
Minecraft (2011)
2022-01-08 10:30:00 AM ● 318,690 views ● 10:31
Minecraft
Minecraft (2011)
2022-01-07 10:30:02 AM ● 544,579 views ● 12:47
Minecraft
Minecraft (2011)
2022-01-06 10:25:30 AM ● 457,947 views ● 10:33
Minecraft
Minecraft (2011)
2022-01-04 10:30:02 AM ● 634,157 views ● 10:30
Minecraft
Minecraft (2011)